Blog Image

Kirsten Højsgaards Blog

"Interesser"

Mine interesser Det er nemmere med et link i stedet for at skrive en hel masse her.
Se også min hjemmeside hvor jeg bl.a. har lagt de opskrifter ud, som jeg holder mest af: Kirsten Højsgaards Hjemmeside I er velkomne til at skrive i min gæstebog.

Sukkersyge Børns Dag 2007

Diabetes Posted on Thu, September 06, 2007 14:53:12

Blog ImageSelvom arrangementerne i forbindelse med Sukkersyge Børns Dag er afholdt, kan du stadig støtte indsamlingen ved at sende en SMS med teksten SBD til nummeret 1231, så støtter du med 50 kr. Du kan også støtte via giroindbetaling til 921-8181.

Sukkersyge Børns Dag 2008 bliver den 16. og 17. maj.

Lidt om Sukkersyge Børns Dag: Diabetesforeningen, der blev grundlagt i december 1940, blev oprindelig stiftet med det formål at hjælpe børn og unge med diabetes. I 1950 fik Diabetesforeningen lov til at holde den landsindsamling, der i dag er kendt som Sukkersyge Børns Dag.

Omsorg for børn med diabetes er fortsat en af foreningens mærkesager, og Sukkersyge Børns Dag er stadig en dag hvor fokus udelukkende er på børn med diabetes. På denne dag indsamles der penge, der går til forskning i diabetes, forebyggelse af komplikationer forårsaget af diabetes og oplysning omkring diabetes.Diabetesforskere hædres

Diabetes Posted on Sun, September 02, 2007 16:45:28

Blog ImageBagger Sørensen Fonden uddelte 31. august 2007 tre priser til forskere og sundhedspersonale på diabetesområdet. Professor dr. med. Jørn Nerup modtog den største pris på 500.000, hvoraf halvdelen skal bruges til et nyt forskningsprojekt.

Jørn Nerup, der er formand for Det Europæiske Diabetesselskab, modtog prisen for sin mangeårige og banebrydende forskning inden for diabetesområdet. Med prisen fra Bagger Sørensen Fonden, der udover en personlig gave på 250.000 kroner også giver modtageren det samme beløb til forskning, er det Jørn Nerups intention at gå i gang med et nyt forskningsprojekt. Målet med det nye projekt er at finde en vej til at bibeholde insulinproduktionen hos diabetespatienter – en idé han allerede fik i 1990ére, men som først nu er blevet teknisk muligt at undersøge og forske nærmere i.

De to andre priser er gået til: den kun 32-årige læge Niels Jessen fra Århus Sygehus og sygeplejerske Vibeke Zoffmann.Kort nyt fra Diabetesforeningen

Diabetes Posted on Fri, August 17, 2007 14:20:51

Flere penge til insulinpumper:

I efteråret 2006 afsatte regeringen, som en ramme i finansloven, 20 milioner til insulinpumper. Danske regioner og regeringen har nu forhandlet om midlerne, og der er afsat ialt 13,2 mio. i år og foreløbigt 20,6 pr. år i 2008-2010. Hvordan pengene fordeler sig, ved vi ikke 100%, men vi har hørt fra Region Midtjylland, at de har fået bevilliget 200 insulinpumper, hvilket betyder, at op mod halvdelen af alle børn med diabetes i regionen vil få mulighed for at få insulinpumpebehandling inden for de næste 1½ – 2 år. Diabetesforeningen har de seneste år arbejdet målrettet på at få en stigning i bevillingen af insulinpumper og håber at tendensen fra Region Midtjylland holder.

Gang i Danmark – motion for alle:

Under overskriften Gang i Danmark er Diabetesforeningen gået sammen med 5 andre organisationer om at få flere danskere til at dyrke motion. I otte udvalgte kommuner gøres en særlig indsats, men over hele landet begynder et hav af motionsaktiviteter i august. Der er aktiviteter for enhver smag og for både børn og voksne. Du kan prøve historiske gåture, hensynstagen motion, dans, svømming, løb og meget meget mere. I flere kommuner kan du også få testet din sundhed.

Der udbydes et hav af motionsaktiviteter på www.gangidanmark.dk klik ind på “gang i din kommune og find aktiviteter i dit lokalområde.Flere danskere dør af diabetes

Diabetes Posted on Fri, August 17, 2007 03:29:57

Blog ImageDanskere dør oftere af diabetes end naboerne i vore nordiske lande. En dansker har dobbelt så stor risiko for at dø af diabetes som en svensker. I syv lande, som Danmark typisk sammenligner sig med, er diabetesdødeligheden væsentlig lavere. Sådan lyder det fra Statens Institut for Folkesundhed, som netop har offentliggjort “Notat om Diabetesdødelighed i Danmark”.

Det er Lægemiddelstyrelsen, som har bedt om en opgørelse over diabetesdødeligheden i Danmark i forhold til andre lande. Notatet er baseret på en større rapport fra 2004 “Dødelighed i Danmark gennem 100 år”, som omhandler dødelighed i relation til mange forskellige sygdomme, heriblandt diabetes.

Mange medier, især online aviser samt radio og TV har bragt historien. Formand for diabetesforeningen Allan Flyvbjerg har udtalt sig til flere medier og siger i den forbindelse:

-Mange er af den opfattelse, at diabetes ikke er en farlig sygdom, men tallene taler sit tydelige sprog. Diabetes er en “stille dræber”, og den største fare mod sygdommen og dens følger er, at man fra politisk og behandlermæssig side ignorerer sygdommens alvor. Vi skal have mere fokus på bedre forebyggelse, opsporing og behandling.

-Det er netop disse tre elementer, der er hovedpunkterne i den Nationale Diabeteshandlingsplan fra 2003. På det behandlingsmæssige område er der sket forbedringer flere steder, men der er fortsat en uacceptabel geografisk forskel i behandlingstilbudene. Ydermere er der fortsat 200.000 danskere med uopdaget type 2 diabetes, og endvidere er der endnu ikke iværksat en samlet national strategi for forebyggelse af type 2 diabetes. Disse faktorer er de mest sandsynlige årsager til, at de danske diabetesdødstal er så påfaldende ringere end i vores nordiske lande, siger Allan Flyvbjerg.

Diabetesdødeligheden i notatet er baseret på WHO´s opgørelser over dødsårsager, og for at tælle med i statistikken over diabetesdødsfald skal der stå “diabetes” på dødsattesten. Hvis en person med diabetes er død af en blodprop, vil der sandsynvis ikke stå “diabetes” på dødsattesten. Ydermere er der mange med diabetes, som aldrig er blevet diagnosticeret, og ingen ved derfor, at de faktisk dør af diabetes. Diabetesdødeligheden er derfor reelt endnu højere end tallene viser. Danmark er det land, hvor diabetesdødeligheden sammenlignet med vores nabolande, er højst. Sammenligner vi os med Sverige, er diabetesdødeligheden dobbelt så høj i Danmark. Det er i stigende grad mænd, der dør som følge af diabetes.

Læs notatet på Statens Institut for Folkesundhed og søg på notat.Undersøgelse om hvilke behov Diabetesforeningens medlemmer og frivillige har.

Diabetes Posted on Wed, August 15, 2007 22:16:23

Diabetesforeningen er i gang med at undersøge, hvilke behov man har som frivillig og medlem af foreningen. Undersøgelsen laves på et repræsentativt udsnit af deres frivillige medlemmer.

Diabetesforeningen ønsker at servicere sine ca. 65.000 medlemmer og 800 frivillige mest optimalt, således at man både som medlem og frivillig føler sig tilfreds med at være en del af foreningen. For at kunne gøre det er man nødt til at klarlægge hvilke behov man har som medlem, og hvad der forventes af et medlemskab.

Ydermere er det ofte de frivillige, der har den lokale kontakt til både medlemmer, kommuner, sponsorer o.l., og det er derfor vigtigt også at undersøge, hvorvidt man som frivillig føler sig “klædt på” til at håndtere de opgaver, der følger med det lokale arbejde, og hvilke behov der er i denne sammenhæng.

Undersøgelsen laves ved telefoninterview, og interviewene gennemføres af analyseinstituttet Tranberg Marketing. Spørgsmålene er udarbejdet af Diabetesforeningen i samarbejde med Tranberg Marketing, og interviewet vil tage 20-30 minutter.

Er du én af de medlemmer eller frivillige, som bliver tilfældigt udtrukket fra frivillige- og medlemsdatabasen, vil du blive ringet op og spurgt om du vil deltage i undersøgelsen. Der håbes selvfølgelig på, at du er villig til at bruge den nødvendige tid det tager at svare på spørgsmålene. Så snart interviewet er færdigt, bliver besvarelsen anonymiseret – det betyder, at ingen kan se, hvem det er, der har svaret på spørgsmålene.