Blog ImageBagger Sørensen Fonden uddelte 31. august 2007 tre priser til forskere og sundhedspersonale på diabetesområdet. Professor dr. med. Jørn Nerup modtog den største pris på 500.000, hvoraf halvdelen skal bruges til et nyt forskningsprojekt.

Jørn Nerup, der er formand for Det Europæiske Diabetesselskab, modtog prisen for sin mangeårige og banebrydende forskning inden for diabetesområdet. Med prisen fra Bagger Sørensen Fonden, der udover en personlig gave på 250.000 kroner også giver modtageren det samme beløb til forskning, er det Jørn Nerups intention at gå i gang med et nyt forskningsprojekt. Målet med det nye projekt er at finde en vej til at bibeholde insulinproduktionen hos diabetespatienter – en idé han allerede fik i 1990ére, men som først nu er blevet teknisk muligt at undersøge og forske nærmere i.

De to andre priser er gået til: den kun 32-årige læge Niels Jessen fra Århus Sygehus og sygeplejerske Vibeke Zoffmann.