Blog ImageDanskere dør oftere af diabetes end naboerne i vore nordiske lande. En dansker har dobbelt så stor risiko for at dø af diabetes som en svensker. I syv lande, som Danmark typisk sammenligner sig med, er diabetesdødeligheden væsentlig lavere. Sådan lyder det fra Statens Institut for Folkesundhed, som netop har offentliggjort “Notat om Diabetesdødelighed i Danmark”.

Det er Lægemiddelstyrelsen, som har bedt om en opgørelse over diabetesdødeligheden i Danmark i forhold til andre lande. Notatet er baseret på en større rapport fra 2004 “Dødelighed i Danmark gennem 100 år”, som omhandler dødelighed i relation til mange forskellige sygdomme, heriblandt diabetes.

Mange medier, især online aviser samt radio og TV har bragt historien. Formand for diabetesforeningen Allan Flyvbjerg har udtalt sig til flere medier og siger i den forbindelse:

-Mange er af den opfattelse, at diabetes ikke er en farlig sygdom, men tallene taler sit tydelige sprog. Diabetes er en “stille dræber”, og den største fare mod sygdommen og dens følger er, at man fra politisk og behandlermæssig side ignorerer sygdommens alvor. Vi skal have mere fokus på bedre forebyggelse, opsporing og behandling.

-Det er netop disse tre elementer, der er hovedpunkterne i den Nationale Diabeteshandlingsplan fra 2003. På det behandlingsmæssige område er der sket forbedringer flere steder, men der er fortsat en uacceptabel geografisk forskel i behandlingstilbudene. Ydermere er der fortsat 200.000 danskere med uopdaget type 2 diabetes, og endvidere er der endnu ikke iværksat en samlet national strategi for forebyggelse af type 2 diabetes. Disse faktorer er de mest sandsynlige årsager til, at de danske diabetesdødstal er så påfaldende ringere end i vores nordiske lande, siger Allan Flyvbjerg.

Diabetesdødeligheden i notatet er baseret på WHO´s opgørelser over dødsårsager, og for at tælle med i statistikken over diabetesdødsfald skal der stå “diabetes” på dødsattesten. Hvis en person med diabetes er død af en blodprop, vil der sandsynvis ikke stå “diabetes” på dødsattesten. Ydermere er der mange med diabetes, som aldrig er blevet diagnosticeret, og ingen ved derfor, at de faktisk dør af diabetes. Diabetesdødeligheden er derfor reelt endnu højere end tallene viser. Danmark er det land, hvor diabetesdødeligheden sammenlignet med vores nabolande, er højst. Sammenligner vi os med Sverige, er diabetesdødeligheden dobbelt så høj i Danmark. Det er i stigende grad mænd, der dør som følge af diabetes.

Læs notatet på Statens Institut for Folkesundhed og søg på notat.